Barion Pixel
nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

totyis2
  
 
 
Ma a szülők sokféle fejlesztésre hordják gyermekeiket – már egészen kicsi kortól, mert fontosnak tartják a gyermek korai beszéd-, mozgás-, értelmi, idegrendszeri fejlesztését. A szakemberek nem győzik hangoztatni, hogy minél korábban elkezdődik a fejlesztés egy-egy érintett területen, annál biztatóbb eredmények várhatók.

 ajanlo kep

 

A korai fejlesztés legnagyobb, legbefolyásosabb, legbölcsebb, legmegbízhatóbb szaktekintélye és diagnosztája, a világ Teremtője, Isten is ugyanezt vallja. Szerinte sem lehet a gyermek lelki fejlesztését elég korán kezdeni, hiszen a 139. Zsoltár hitvallása szerint Ő már az anyaméhben formálja, fejleszti a gyermeket. Megszületésük után – micsoda kiváltság és lehetőség! – a szülőket bízza meg gyermekük korai lelki fejlesztésének feladatával.

 

ajanlo kep 6

 

„Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét” (5Móz 31,12). – Tehát a Törvény felolvasásakor még a gyermekeknek is ott kellett lenniük. Így parancsolta Isten. Erre persze lehet azt a gyakran hangoztatott érvet válaszolni, hogy „a kicsik még nem értik ezeket a komoly dolgokat”. Csakhogy a hit nem értelem dolga. Bármilyen tanult hívő felnőttől megkérdeznénk, hogy érti-e a megváltás lényegét, nemleges választ kapnánk. Hiszen emberi aggyal felfoghatatlan, hogy valaki 2000 évvel ezelőtt meghalt egy kereszten, és Őérte ma, a 21. században, a világ bármely pontján bárki, aki hisz Benne, örök életet kap a világmindenség Teremtőjétől. Ezért bátorítjuk a családokat, hogy mielőbb kezdjék el tanítani gyermekeiket. Tapasztalatok alapján tudjuk, hogy rendkívül fogékonyak Isten Igéjére.

 

ajanlo kep 4

 

Magyarországon óriási áldás, hogy a gyermekek az első három évet otthon tölthetik. Szüleik, főleg az édesanyák, bármikor és bármennyit taníthatják őket Istenről, az emberről, az Úr Jézusról. Természetesen az édesapák buzgó imádságaikkal, tanácsaikkal erősíthetik ennek az otthon folyó, nem látványos, de annál hasznosabb lelki szolgálatnak az első időszakát. Ám amikor úgy alakul a családi időbeosztás, fontos bekapcsolódniuk gyermekeik tanításába. Hiszen ők a család Istentől elrendelt vezetői, közbenjáró papjai, tanítói. Hiszen nekik szól elsődlegesen a másik jól ismert parancs: „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (5Móz 6,6–7).

 

ajanlo kep 2

 

Ezek az 5–6 perces áhítatok a legkorábbi életszakaszhoz adhatnak ötleteket.

Ebben az életkorban történeteket még nem tanítunk, csak egy-két szóból álló bibliai alapigazságokat. Célunk az, hogy az istenismeret alapköveit rakosgassuk le a gyermekekben. Ezekre épülhetnek majd a későbbi évek bővebb és mélyebb tanításai.

Hisszük, hogy a hit hallásból van. Mivel a hit ajándék, egy gyermek bármikor kaphat új életet Istentől, de ahhoz hallania kell a Krisztusról szóló beszédet (lásd Róma 10,17). Minél korábban hallanak Istenről, annál jobban beépülnek a gondolkodásukba, életükbe Isten dolgai, és annál természetesebben fognak azokhoz viszonyulni. Ennek alapfeltétele természetesen az, hogy szüleik az Úr Jézus által kapcsolatban legyenek Istennel, higgyenek szuverenitásában, ajándékozó kegyelmében, és akarjanak Neki engedelmeskedni gyermekeik tanítását illetően is.

 

ajanlo kep 5

 

A rövid áhítatokat Baba-Mama Köröknek is ajánljuk. Az édesanyák, mielőtt az őket érintő témákra és arra vonatkozó bibliai igeszakaszra térnének, körben ülve, gyermekeiket ölbe véve megtarthatják nekik az egyik rövid kis foglalkozást. Így a gyermekek megízlelhetik a hívő közösség áldásait is, és talán könnyebben viselik, ha egy rövid időre el kell szakadniuk anyukájuktól. Utána a gyermekmegőrzőben szolgáló testvérek is mindent ismételhetnek velük.

Imádságunk az, hogy minél többen próbálják ki ezeket az áhítatokat, és lássák meg, milyen hatalmas munkát tud végezni Isten az Ő Igéje által már a legkisebbekben is! 

 

utmutato2        kezdhetjuk2