Barion Pixel
nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

A "Gyermekek Evangéliumi Tanítása" tanfolyamok oktatási programja

A "Gyermekek Evangéliumi Tanítása" oktatási programját a CEF/VISZ fejlesztette ki és 3 fokozatú intenzív tanfolyamon kínálja.

 • GYET 1-es: Miért és hogyan hirdessük a gyermekek között az evangéliumot? (40 óra)
 • GYET 2-es: Hogyan tanítsuk a hívő gyermekeket, hogy a lelki életben növekedjenek? (36 óra)
 • GYET 3-as: Tanulmány a gyermekről; tanítási ötletek, ismétlés, barkácsolás (30 óra)

Szeretne-e:

 • részt venni a tanfolyamon?
 • meghívni oktatókat a VISZ-től, hogytartsanak képzést a gyülekezetében?
 • meghívni másokat egy ilyen tanfolyamon való részvételre?

A tanfolyamot azoknak tartjuk,

 • akik szeretnék elkezdeni a gyermekek között hirdetni az evangéliumot;
 • akik vágynak arra, hogy hatékonyabban taníthassák Isten Igéjét a gyermekeknek.

Mit nyújt a tanfolyam?

 • Bibliai ismereteket a gyermekek közötti szolgálathoz.
 • Gyakorlati útmutatást az evangélium megfelelő szinten történő oktatására gyermekek között.
 • Bevált módszereket és ötleteket egy vonzó gyermekóra programjához.

Ezenkívül még felfedezheti…

 • a többi hallgatóval való közösség áldását;
 • a tanfolyam alatti gyakorlati feladatok és értékelés jótékony hatásait;
 • annak örömét, ha gyermekeket nyerhet meg Krisztusnak.

Melyek a GyET 1 tanfolyam tantárgyai?

 • A Biblia tanítása a gyermekekről.
 • A tanító.
 • Az evangélium üzenetének áttekintése.
 • A bibliai lecke előkészítése és tanítása.
 • A lelki gondozói beszélgetés.
 • Az újonnan megtért gyermek bátorítása.
 • Fegyelmezés.
 • Aranymondás tanítása a bibliaórákon.

Hogyan tehető érdekessé a gyermekóra programja?

 • Bibliaversek tanítása.
 • Énekek tanítása.
 • Szemléltető eszközök a tanításban.
 • Ismétlő játék.

Általános információk

A részvétel feltételei:

 • Legyen újjászületett keresztyén.
 • Legalább 17 éves.
 • Legyen kész részt venni az összes órai tevékenységben, a házi feladatok elkészítését is vállalja.
 • Aláírásával elfogadja a  VISZ hitvallását és Tantétel-védelmi Irányelvét .
 • Vállalja, hogy felekezete, gyülekezete semmiféle speciális tanítását, gyakorlatát nem terjeszti, arról a szolgálat többi résztvevőjét nem igyekszik meggyőzni.

Vendégként nem lehet részt venni a tanfolyamon.
Az 1-es tanfolyam 40 órás, amelyet hétvégeken vagy heti egy alkalommal, este tartunk.
Minden hallgató, aki a követelményeknek megfelelően elvégzi a tanfolyamot, oklevelet kap.

Egy 20 év óta vasárnapi iskolai tanító, az1-es tanfolyam elvégzése után így tett bizonyságot:
"Most értettem meg igazán, mit jelent az evangéliumot hirdetni a gyermekek között,
illetve hogyan lehet ezt a gyakorlatban is megtenni."

bibliaA ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.
Máté 18,14