Barion Pixel
nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

Image Caption Title Here!

This is description of image. You can insert HTML code there!

A föld lakosainak egyharmada 15 évesnél fiatalabb. A gyermekek legnagyobb része nem ismeri a megváltás örömhírét. Az Úr Jézus ezt mondta:
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa" (Márk 10,14).
Magyarországon több mint 2 millió gyermek él. Találkozunk velük mindennap az utcán, az üzletekben, utazás közben vagy otthon. Örülünk nekik vagy bosszankodunk miattuk. Sajnáljuk őket vagy irigyeljük könnyű életükért. A gyermekek naponta sok veszélynek vannak kitéve (kábítószer, AIDS, tévé-, video-, számítógép-függőség, idegen szellemi hatások stb.). Csak Isten segíthet rajtuk, hogy „ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék" (Zsolt 78,8).
Néhány év múlva közülük kerülnek ki az ország vezetői, ők döntenek fontos kérdésekben, ők nevelik a következő generációt. Tőlünk is függ, hogy milyen felnőttek lesznek ezekből a gyermekekből, mit fogadnak el jónak és értékesnek, vagy rossznak és értéktelennek.
Szükségük van arra, hogy halljanak az igazságról, amely szembesíti őket bűneikkel, ugyanakkor megmutatja a  szabadulás útját. Mondjuk el nekik, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása adhat csak megoldást, szabadságot és igazi boldogságot életükben. Jézus Krisztus − a világ Megváltója − az ő Megváltójuk akar lenni. Ha egy gyermek megmenekül, egy egész életet nyertünk meg. Ehhez hallaniuk kell az evangéliumot, de „hogyan hallják meg igehirdető nélkül (Róma 10,14)?"
Milyen kiváltság, ha valaki segíthet a gyermekeknek, és lábaikat az igazság ösvényére irányíthatja!

„Így van megírva: 'Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!' (Róma 10,15)!"
Talán Isten Önt is használni akarja, hogy minél több gyermek hallhassa az örömüzenetet!

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól" (Péld 22,6).